Boken "Mitt annorlunda barn" har fått ett fantastiskt mottagande!

Förutom alla de läsare som hört av sig så har nu även Bibliotekstjänst sagt sitt om boken. Och det blev en riktigt fin recension av lektör Katharina Jacobsson. Här är en del av vad hon skrev:  

Mitt annorlunda barn är en utlämnande berättelse som fokuserar den komplexitet och de känslor som kan uppkomma när graviditeter avslutas på ett sätt som inte ligger i paritet med det förväntade… hur samliv och umgänge påverkas och hur det går att finna glädje och ljuspunkter. I boken finns ett avsnitt med personliga råd till andra som söker stöd i sin roll som föräldrar till ett funktionshindrat barn. Avslutande ord är författade av storasyster Fanny Gomér som bidrar med ett syskonperspektiv på situationen att vara syskon till ett barn som är annorlunda men oändligt älskat. Mycket läsvärd!

BTJ-häftet nr 9, 2018.