En helt ny bok om hur man blir FörhållandeVis!

Bona Signum ger ut en helt ny bok om relationer av författaren Urban Fagerholm. I boken görs försök att finna en definition av vad kärlek är, ringa in faktorer viktiga för tillfredsställelse i relationer, lyfta fram hur man kan skapa mer välfungerande parförhållanden och utreda kring genus och kön. Detta görs med avstamp i vetenskap och modern psykologi. Nya verktyg för att ta tempen på relationer och en nyligen framtagen självhjälpsterapi för par presenteras.

Läs mer om boken och beställ den här!