Lärvux rikskonferens i Gävle

På torsdag och fredag är det dags, då flyger jag till Gävle för att möta pedagoger m fl som arbetar inom vuxenutbildningen för vuxna med funktionsvariationer. Jag är inbjuden som föreläsare och temat för min föreläsning är "hur man ska motivera ett livslångt lärande i gemenskap med andra". Jag brinner för detta ämnet. Varför då? Jo, dels för att jag anser att alla har samma rätt till ett meningsfullt liv och dels för att ämnet inom kort kommer att beröra mig även på ett personligt plan. Min dotter är 15 nu i år och snart är hon där. Vad väntar i hennes vuxenliv? Hon kommer aldrig att kunna "producera" något. Kan man ändå hoppas på en meningsfull tillvaro för henne? Ja, det måste vi ju kunna erbjuda. Och faktum är att det inte alls måste vara så märkvärdigt. Men vi måste förstå mekanismerna bakom och hennes idé och definition av vad ett meningsfullt liv är för att sen kunna ge henne det. Insikter, utbildning och vilja. Där har vi det som behövs. 

Jag kommer aldrig att sluta kämpa för detta. För mitt barn och för andras barn. För allas rätt till ett drägligt liv. 

http://bonasignum.se/foredrag