Learning English finns nu på lagret!

Många pedagoger saknar läromedel i engelska som är på en enkel nivå fast bild­ och
innehållsanpassat för något äldre elever. "Det som finns är för barnsligt" sägs det ofta. Man saknar också material som är anpassningsbara, från det allra enklaste till elever på lägre nivå till mer
avancerade uppgifter elever som ligger på gränsen till grundskolan. Det här materialet är
användbart från den första till den sista lektionen i engelska på grundsärskolan. 

Learning English är framtaget med produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten tillsammans med en specialpedagog från särskolan och en lärare i engelska. 

Läs mer här om "Learning English"!