Mässor framöver - ses vi?

Bona Signum kommer att ställa ut på två olika mässor i det närmsta. Dels på bokmässan i Göteborg, där vi i år delar monter med flera andra författare och producenter som tar fram läromedel och skönlitteratur för barn med olika funktionsvariationer. Vi kommer att finnas i monter A03:58. Hoppas vi ses där, det finns otroligt mycket spännande på den mässan!
Bokmässan är 27-30 september, du kan läsa mer om den här: 
https://bokmassan.se/


För oss som finns i södra delen av landet så finns en väldigt trevlig mässa som heter Certec informerar och är den 25 oktober. Där kommer jag att ställa ut men också hålla ett seminarie under titeln "Att skapa optimala miljöer för elever med funktionsnedsättningar". Jag kommer att berätta om sju nycklar till livslångt lärande.
Läs mer om Certecdagen här: 
http://www.certec.lth.se/infodag/certec-informerar-2018/