Nyheter inför 2018

Bona Signums ägare Ann Gomér är mycket nöjd och glad! Under 2018 kommer Bona Signum att ta fram ett helt nytt läromedel i engelska, speciellt anpassat för särskolans elever. Läromedlet kommer att arbetas fram med hjälp av en lärare i engelska, Connie Mantrell, och en specialpedagog från särskolan, Marie Lundh. Spännande!

Och inte nog med det, vi kommer även att ta fram två nya "Så gör man", både appar och dragspelsböcker. Ett med temat "Hygien" och ett med temat "Väder och kläder". Stor efterfrågan finns på just de teman. 

Alla tre produktionerna har beviljats produktionsstöd från SPSM. Förutom detta kommer det att komma ut ett antal fler böcker, men mer om det sen! :)