Nytt läromedel på gång!

Nu i februari blev allt klart för produktionsstart av ett helt nytt läromedel. Funktionen i det här läromedlet ska vara enkla bildsatta berättelser för att kunna följa ett händelseförlopp i åtta olika vardagssituationer.  Det kommer att göras både som små dragspelsböcker där man kan dra ut "boken" och därigenom lätt kan följa förloppet med bilder och enkel text. Det kommer även att skapas en app där man sveper mellan delmomenten och en speaker förklarar vad som ska göras med några få ord. Både appen och dragspelsböckerna ska vara klara i augusti 2017 och säljas i vår webbutik på https://butik.bonasignum.se 

Illustratör i detta projektet är Gunilla Nilsson på CholleDesign   och det är Bo Petersson på Asynkronix som skapar appen.
Projektet finansieras av Specialpedagogiska skolmyndigheten.