Känslomattor - ett pedagogiskt redskap för att prata om känslor


Känslomattan är framtagen för att kunna prata om känslor i en barngrupp där det finns barn i behov av tecken som AKK (alternativ och kompletterande kommunikation). Känslomattan passar lika bra att använda till alla barngrupper.


  •  Innehåller 12 illustrationer för olika känslor. Sur, glad, rädd, modig, nöjd, arg, lugn, ”myror i brallan”, trött, pigg, ledsen och lycklig. 
  • Mattan används på golvet och är 160 x 120 cm. 
  • Materialet är en plastad väv, slitstark och lätt att torka av. 
  • Varje illustration visar känslans uttryck i hela kroppen. 
  • Barnet på illustrationen tecknar själv ordet för den känsla som uttrycks. 
  • Under varje illustration står ordet för känslan. Ordet är skrivet med gemener/små bokstäver, därför att det ibland kan vara lättare för barn att känna igen en ordbild med gemener. 
  • Varje känsla illustreras av en orsak till varför han/hon känner sig på ett visst sätt.  
  • Stora bilder. 
  • Detaljerad pedagogisk handledning ingår. 
  • Barnen får prata om känslor genom att fysiskt ställa sig på mattan. De visar med hela kroppen vilken känsla de vill prata om. 
 

Klicka på varukorgen för att komma till känslomattorna i butiken!