Läromedel

Ett nytt läromedel i svenska finns nu i butiken!


Svenska språklådan är klar!

När vårt engelska läromedel kom ut 2018 var det många pedagoger som blev glada. Man frågade direkt efter en likadan låda fast på svenska. Så nu har vi gjort den "Svenska språklådan". En del nya skolrelaterade kort finns med och fler känslor också. Men sättet att arbeta är detsamma. Nya ord finns med i den här lådan, både skolrelaterade ord, fler känslor men även specifika ord som korttids och elevassistent. Plötsligt blir det så mycket mer överskådligt att lära sig nya ord och förstå ordklasser. Du hittar lådan i vår webbutik eller där du vanligtvis köper läromedel. 

Alla korten i lådan finns även i digital form i BonaPlay. Äntligen ett läromedel för särskolan i engelska! 

Vid undersökningar har det visat sig att många pedagoger inom grundsärskolan saknar läromedel i engelska som är på en enkel nivå, fast bild- och
innehållsanpassat för något äldre elever. ”Det som finns är för barnsligt” är ofta ett förekommande uttryck.

Man saknar 
också material som är anpassningsbara, från det allra enklaste till elever på lägre nivå till mer avancerade uppgifter elever som ligger på gränsen till grundskolan. Eftersom det här läromedlet innehåller många ordklasser och många begrepp/fraser och dessutom har tomma kort där man kan lägga på egna bilder (med möjlighet att köpa fler) så är möjligheterna att lägga meningar i stort sett obegränsade.

Det här läromedlet är användbart från den första till den sista 
lektionen i engelska på grundsärskolan. Materialet är tänkt att kunna användas såväl enskilt som tillsammans med annan elev eller pedagog. Man kan även köpa fler korthållare om man vill använda fler än nio kort.  Många av korten har en illustrerad bild. Dessa bilder ger en förstärkning vid läsning av ordbilder samt vid stavning av orden. De blir också ett visuellt stöd vid samtal med andra men även en hjälp att bilda meningar när eleven arbetar självständigt.
Alla korten i lådan finns även i digital form i BonaPlay.


"Så gör man" - för elever som behöver förberedelser med bildstöd.

Den första "Så gör man" kom förra året, nu finns två till med tema hygien och tema väder och kläder. Detta är mycket efterfrågade produkter, både för unga men även för äldre personer som behöver bildstöd i sina aktiviteter. Materialet är framtaget i samarbete med pedagoger från särskolan samt en skolsköterska. De är framtagna med produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Alla tre "Så gör man" finns som både tryckta dragspelsböcker och som appar i Appstore och Google Play.


Läs mer om Så gör man här!