Läromedel


Nu finns ett nytt läromedel om allemansrätten. En bok och två kortlekar har vi gjort för att arbeta med begrepp inom naturområdet och olika situationer där man ska klura ut vilken regel man ska använda. Btj gav boken betyg 5 och skrev:
"Jeanette Persson skriver på ett rakt och tydligt sätt som passar mycket bra både i de lägre åldrarna och i särskolan. Lär dig mer om allemansrätten är ett komplett läromedel, som består av ca tio rubriker som tydligt förklaras med vardagliga exempel och avslutas med små övningar för läsarna där de ska reflektera, ta reda på fakta eller diskutera med varandra för att befästa och fördjupa kunskaperna om allemansrätten."
"Carina Ståhlbergs illustrationer passar mycket väl in och belyser exakt det som författaren vill att läsaren ska upptäcka och fundera på. Bilderna är skarpa och lätta att avkoda, och visar moderna familjer som vistas i skog och mark."
Vi är omåttligt stolta förstås och hoppas att många elever får chans att fördjupa sig mer i allemansrätten framöver! 
Materialet finns även digitalt på vår digitala läromedelsplattform bonaplay.se och en lärarhandledning hittar du här!


Läromedel om mänskliga rättigheter

 

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna bestämdes i Förenta Nationerna (FN) den 10 december 1948. Alla länder i FN kom då överens om 30 regler. Man kallar dem artiklar och de skyddar alla människors rättigheter över hela världen.
Våra lagar i Sverige bygger på de mänskliga rättigheterna. De är grunden som vårt samhälle idag är byggt på.
Den här boken förenklar texterna i artiklarna och gör varje artikel tydligare. Vad är egentligen de mänskliga rättigheterna och vad finns det i dem som är aktuellt för oss här i Sverige och för andra ute i världen idag?
På varje artikels sida finns det elevuppgifter, anpassade för elever som behöver lättlästa läromedel med anpassningar för intellektuella funktionsnedsättningar. Samtidigt har vår strävan med boken varit att öppna upp till diskussioner, att tänka efter och att söka mer kunskap för att lära sig mer.
Det finns också två kortlekar som man kan köpa till (det finns även som paket) kan användas ihop med läromedlet. Den ena kortleken förklarar svåra begrepp i sammanhanget. Den andra visar situationer som bryter mot en artikel där man får artiklar mer förklarade i ett sammanhang.

Det här materialet finns nu även digitalt på vår sida www.bonaplay.se

Antal sidor i boken: 63

Antal kort i varje kortlek: 50 st

Här kan du ladda ner en lärarhandledning!


Ett nytt läromedel i svenska finns nu i butiken!


Svenska språklådan är klar!

När vårt engelska läromedel kom ut 2018 var det många pedagoger som blev glada. Man frågade direkt efter en likadan låda fast på svenska. Så nu har vi gjort den "Svenska språklådan". En del nya skolrelaterade kort finns med och fler känslor också. Men sättet att arbeta är detsamma. Nya ord finns med i den här lådan, både skolrelaterade ord, fler känslor men även specifika ord som korttids och elevassistent. Plötsligt blir det så mycket mer överskådligt att lära sig nya ord och förstå ordklasser. Du hittar lådan i vår webbutik eller där du vanligtvis köper läromedel. 

Alla korten i lådan finns även i digital form i BonaPlay. Äntligen ett läromedel för särskolan i engelska! 

Vid undersökningar har det visat sig att många pedagoger inom grundsärskolan saknar läromedel i engelska som är på en enkel nivå, fast bild- och
innehållsanpassat för något äldre elever. ”Det som finns är för barnsligt” är ofta ett förekommande uttryck.

Man saknar 
också material som är anpassningsbara, från det allra enklaste till elever på lägre nivå till mer avancerade uppgifter elever som ligger på gränsen till grundskolan. Eftersom det här läromedlet innehåller många ordklasser och många begrepp/fraser och dessutom har tomma kort där man kan lägga på egna bilder (med möjlighet att köpa fler) så är möjligheterna att lägga meningar i stort sett obegränsade.

Det här läromedlet är användbart från den första till den sista 
lektionen i engelska på grundsärskolan. Materialet är tänkt att kunna användas såväl enskilt som tillsammans med annan elev eller pedagog. Man kan även köpa fler korthållare om man vill använda fler än nio kort.  Många av korten har en illustrerad bild. Dessa bilder ger en förstärkning vid läsning av ordbilder samt vid stavning av orden. De blir också ett visuellt stöd vid samtal med andra men även en hjälp att bilda meningar när eleven arbetar självständigt.
Alla korten i lådan finns även i digital form i BonaPlay.


"Så gör man" - för elever som behöver förberedelser med bildstöd.

Den första "Så gör man" kom förra året, nu finns två till med tema hygien och tema väder och kläder. Detta är mycket efterfrågade produkter, både för unga men även för äldre personer som behöver bildstöd i sina aktiviteter. Materialet är framtaget i samarbete med pedagoger från särskolan samt en skolsköterska. De är framtagna med produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Alla tre "Så gör man" finns som både tryckta dragspelsböcker och som appar i Appstore och Google Play.


Läs mer om Så gör man här!