Nyheter!Kortlekar med TAKK - både digitalt och i pappersform!

Kortlekar med TAKK är en nyhet hos oss! Här kan man jobba med att lära sig TAKK samtidigt som man har roligt tillsammans. Vi har dessutom skapat ett digitalt TAKK-lexikon på BonaPlay där man kan välja bland 200 ord och se hur man tecknar dom. Man kan även att kunna jobba med stavning i olika svårighetsnivåer. Ett spännande läromedel som inte bara är färdigt, den digitala delen av läromedlet är dessutom helt gratis!

Köp kortlekarna här!  
  


Här finns lärarhandledning till kortlekarna och apparna i BonaPlay!


Nytt lättläst läromedel om mänskliga rättigheter!

Läromedlet består av en lättläst bok med artiklarna och arbetsuppgifter samt två kortlekar. På varje artikels sida i boken finns det elevuppgifter, anpassade för elever som behöver lättlästa läromedel med anpassningar för intellektuella funktionsnedsättningar.
Samtidigt har vår strävan med boken varit att öppna upp till diskussioner, att tänka efter och att söka mer kunskap för att lära sig mer om aktuella samhällsfrågor.  
Ena kortleken förklarar svåra begrepp som förekommer i sammanhangen, den andra kortleken sätter in artiklarna i riktiga situationer för att göra dem mer begripliga. Materialet finns att förbeställa redan nu i vår webbutik och överallt där du köper läromedel.  

Lärarhandledning till materialet hittar du här: http://bonasignum.com/lhmr.pdf