Om GDPR och hantering av data

Information angående vår privacy policy för våra appar "Så gör man" och "Boel och Tore":

I våra appar samlas inga uppgifter eller sparas någon information om användarna. 

Innehåller i våra appar är riktade till primärt elever med särskilda behov och innehåller inget som skulle kunna ses om olämpligt för barn. 

Vi har inga annonser alls i våra appar och kommer aldrig att ha det heller.


Information about our privacy policy concerning our applications "Så gör man" and "Boel och Tore":

In our applications no data or any other information is collected about the users. 

The content in the applications is primarily for students with special needs and contain nothing that could be considered as unsuitable for children.

There is no advertising at all in any of our applications and there will never be.