Samarbetspartner

Be My Rails ger dels ut böcker för barn med npf-problematik och dels boken Inkluderingskompetens av Linda Jensen.  

Lättlästa böcker för barn
Lättlästa böcker för vuxna
Teckenpärlor - ett företag med fokus på kommunikation som håller kurser i TAKK
Läromedel i TAKK
Pedagogiskt material med TAKK, appar, film och håller TAKK kurser.
SPRÅKOM har specialiserat sig inom språk och kommunikation mellan människor med olika behov.
Ett kunskapscentrum kring Alternativ och Kompletterande Kommunikation.
Arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör de genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.